Proponowane zadania 14.04.20 r.

Pracowity dzień rolnika, maszyny w gospodarstwie

  1. „Wspólna praca” – wysłuchanie wiersza. Rozmowa na temat treści wiersza.
  2. Wiszniewski

Kwakną kaczor

Raz i drugi

Na podwórku

– Widzę pługi

Kwa kwa,

wróbel siedzi

na stole

– Już gospodarz

idzie w pole,

ćwir ćwir

Zając przysiadł

Na ugorze

– Już gospodarz

pole orze

Hop hop

na płoteczku

Kogut pieje

– Już gospodarz

w polu sieję ko ko

Na topoli

kraczą wrony

– Już koniki

ciągną brony

Kra kra

Teraz krzyczą

wszyscy razem

– Oraliśmy z gospodarzem….

Hej, hej..

  1. „Maszyny rolnicze” – poznanie wyglądu i funkcji maszyn rolniczych, dobieranie podpisów do obrazków. (traktor, motyka, kombajn, grabie, siewnik)

https://www.youtube.com/watch?v=nTGhh9enU3s

https://www.youtube.com/watch?v=s_MMDgKRs_s&list=PLkUbumu1f00p5VC82Fq2uZHlvLlhPvch-

https://i.pinimg.com/474x/e7/23/60/e72360ba2e6a06e6103429f66693c53a–picasa-web-preschool.jpg

  1. „Słuchaj i rób” – dyktando matematyczne w przestrzeni. Utrwalanie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8.

Dzieci wykonują polecenia: dwa kroki do przodu, obróć się w prawo, trzy kroki do przodu, podskocz 8 razy, cztery kroki w lewo, dwa podskoki dotknij prawym łokciem ściany, klęknij na lewe kolano itp.

  1. „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia: „mruczenie”, „wesołe usta”, „traktory”, „kotki piją mleczko”.

https://przedszkole3.koscian.pl/Gimnastyka_buzi_i_jezyka.html