Sponsorzy i darczyńcy

Sponsorzy mile widziani!

Nasze przedszkole stara się przedstawić jak najbogatszą ofertę programową dla dzieci. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu, ale także pieniędzy. wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na wzbogacenie bazy przedszkola.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

  • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć, festynów itp.
    dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych)
  • sponsorowanie nagród za uczestnictwo w konkursach i różnych przedsięwzięciach
  • doposażenie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, sprzęt audio-video)
  • wszelkie inne interesujące propozycje.

W zamian możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie, a także reklamy:

  • na naszej stronie internetowej;
  • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola oraz na ogrodzeniu;
  • w innych materiałach (podziękowania i reklama na zebraniach z rodzicami).