Dyżur wakacyjny 2020

UWAGA!!!

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA NA OKRES WAKACYJNY i odesłanie na adres: przedszkole125@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2020r. (niedziela-do końca dnia).
 
Nasze przedszkole będzie otwarte w terminie 1.07-11.08.2020r wg zasad obowiązujących od 18.05.2020r. (ograniczona liczba dzieci w grupie, brak możliwości łączenia grup, procedura przyprowadzania i odbioru dzieci, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych).  
 
Opłaty wnoszą Państwo tak jak w ciągu roku szkolnego – zgodnie z systemem iPrzedszkole do 10tego dnia danego miesiąca.
 
Informujemy, iż w przypadku braku złagodzenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19 dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu na okres wakacyjny.

Formularz do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WAKACJE 2020