Dyżur wakacyjny 2019

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Wnioski o wydanie haseł dostępu w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne należy składać w dniach 14.03.–01.04.2019 r. w godzinach 6:00- 9:0014:00–17:00 u Pani Eli.

Od 19.03.2019 r. o godz. 9.00 do 01.04.2019 r. godz. 15.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie na dyżur.

Od 19.03.2019 r. o godz. 9.00 do 02.04.2019 r. godz. 16.00 składają Państwo w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie na dyżur.

26.04.2019 r. o godz. 13.00 zostaną udostępnione w elektronicznym systemie zapisów bądź wysłana na adres mailowy rodziców kandydata. Informacja będzie dostępna również w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

26.04.2019 r. o godz. 14.00 zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.

Od 27.04.2019 r. do 10.05.2019 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE OPŁATY ZA WYŻYWIENIE (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x 12 zł).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na dyżur wakacyjny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

17.05.2019 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Informacje w formacie pdf do pobrania:

Terminy 2019

Harmonogram 2019

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2019