Dyżur wakacyjny 2017

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne należy składać w dniach 10.04–26.04.2017 r. w godzinach 6:00- 9:0014:00–17:00 u Pani Eli.

Od 26.04.2017 r. o godz. 12.00 do 12.05.2017 r. godz. 12.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie na dyżur.

Od 26.04.2017 r. o godz. 12.00 do 15.05.2017 r. godz. 17.00 składają Państwo w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko podpisany wniosek o przyjęcie na dyżur.

25.05.2017 r. o godz. 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne.

Od 25.05.2017 r. do 16.06.2017 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE OPŁATY ZA WYŻYWIENIE (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x 10 zł).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na dyżur wakacyjny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

21.06.2017 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Informacje w formacie pdf do pobrania:

Harmonogram 2017

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2017