Dyżur wakacyjny 2020

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Wnioski o wydanie haseł dostępu w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne należy składać w dniach 23.03.–07.04.2020 r. w godzinach 14:00–17:00 u Pani Oli.

Od 25.03.2020 r. o godz. 9.00 do 07.04.2020 r. godz. 24.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie na dyżur.

Od 25.03.2020 r. o godz. 9.00 do 08.04.2020 r. godz. 15.00 składają Państwo w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie na dyżur.

27.04.2020 r. o godz. 12.00 zostaną udostępnione w elektronicznym systemie zapisów bądź wysłane na adres mailowy rodziców kandydata informacja o zakwalifikowaniu dziecka. Informacja będzie dostępna również w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 28.04.2020 r. do 11.05.2020 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE OPŁATY ZA WYŻYWIENIE (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x 12 zł).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na dyżur wakacyjny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

14.05.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

14.05.2020 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie na stronie elektronicznego systemu zapisów wykazu wolnych miejsc na dyżury wakacyjne.

Informacje w formacie pdf do pobrania:

Terminy  2020

Harmonogram 2020

Zasady zapisów na opiekę wakacyjną 2020