Dyżur wakacyjny 2018

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Wnioski o wydanie haseł dostępu w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne należy składać w dniach 16.04.–14.05.2018 r. w godzinach 6:00- 9:0014:00–17:00 u Pani Eli.

Od 30.04.2018 r. o godz. 9.00 do 14.05.2018 r. godz. 15.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie na dyżur.

Od 30.04.2018 r. o godz. 9.00 do 15.05.2018 r. godz. 17.00 składają Państwo w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie na dyżur.

25.05.2018 r. o godz. 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne.

25.05.2018 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.

Od 25.05.2018r. do 15.06.2018 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE OPŁATY ZA WYŻYWIENIE (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x 10 zł).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na dyżur wakacyjny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

20.06.2018 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Informacje w formacie pdf do pobrania:

Harmonogram 2018

Terminy 2018

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2018