Rekrutacja 2018/2019

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 23.02–01.03.2018 r. w godzinach 6:00- 9:0014:00–16:00 u Pani Eli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.


Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

02.03.2018 r. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl zostanie udostępniona oferta przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 02.03.2018 r. o godz. 13.00 do 18.03.2018 r. godz. 20.00 rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie.

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnie wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Od 02.03.2018r. o godz. 13.00 do 19.03.2018 r. godz. 16.00 składają Państwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

20.04.2018r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 20.04.2018r. o godz. 13.00 do 27.04.2018 r. godz. 16.00 składają Państwo w przedszkolu/szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane potwierdzenia woli zapisu.

07.05.2018r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki w do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryterium dochodowe

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych