Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 25.02–02.03.2020 r. w godzinach 14:00–16:00 u Pani Oli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.


Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

03.03.2020 r. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl zostanie udostępniona oferta przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 03.03.2020 r. o godz. 13.00 do 19.03.2020 r. godz. 20.00 rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie.

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnie wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Od 03.03.2020r. o godz. 13.00 do 20.03.2020 r. godz. 16.00 składają Państwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

23.04.2020r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23.04.2020r. o godz. 13.00 do 29.04.2020 r. godz. 16.00 składają Państwo w przedszkolu/szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane potwierdzenia woli zapisu.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

Ø  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

Ø  elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Przejdź do podglądu podania” i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk “Potwierdź wolę zapisu” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego” druku.

04.05.2020r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki w do pobrania:

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryterium dochodowe

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021