Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 25.02–02.03.2020 r. w godzinach 14:00–16:00 u Pani Oli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.


Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Druk deklaracji woli zapisu dziecka do przedszkola jest dostępny na dole strony w plikach do pobrania.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

22.05.2020r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania:

Deklaracja potwierdzenia woli zapisu dziecka do placowki

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryterium dochodowe

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Klauzula informacyjna rekrutacja 2020-2021