Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 23.02–01.03.2021 r.  do godz. 16.00. do p.Oli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.


Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

2 marca o godz.13.00 w systemie rekrutacyjnym udostępnione zostaną oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 2 marca godz. 13.00 do 18 marca godz. 20.00 rodzice mogą rejestrować w systemie wnioski o przyjęcie. Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

Od 2 marca godz.13.00 do 19 marca godz. 16.00 rodzice powinni złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Zgodnie z harmonogramem 23 kwietnia 2021 r. o godz.13.00 w przedszkolach i szkołach opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 kwietnia godz. 13.00 do 29 kwietnia 2021 r. do godz.16.00  potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Druk deklaracji woli zapisu dziecka do przedszkola jest dostępny na dole strony w plikach do pobrania.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

4 maja o godz. 13.00 opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania:

Deklaracja potwierdzenia woli zapisu dziecka do placowk

Kryterium dochodowe

 

Klauzula informacyjna rekrutacja