Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 22.03–28.03.2017 r. w godzinach 6:00- 9:0014:00–17:00 u Pani Eli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.


Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

29.03.2017 r. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl zostanie udostępniona oferta przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 29.03.2017 r. o godz. 13.00 do 10.04.2017 r. godz. 20.00 rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie.

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnie wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Od 29.03.2017r. o godz. 13.00 do 11.04.2017 r. godz. 16 składają Państwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Pliki w do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017_2018

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryterium dochodowe

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych