Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 125

Przewodnicząca Rady Rodziców:

  • Karolina Szadkowska (kszadkow@wp.pl)

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców:

  • Agnieszka Szewczyk (p125kierownik@gmail.com)

Skarbnik:

  • Aleksandra Pawłowska-Szczechura (aleksandra_pawlowska@onet.eu)

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców – pobierz plik w formacie pdf