Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 125

Przewodnicząca Rady Rodziców:

  • Małgorzata Zakrzewska (gosiazakrzewska1@gmail.com)

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców:

  • Joanna Jasińska (jjoasiaj@wp.pl)

Skarbnik:

  • Katarzyna Kwiatkowska – Zduńczyk (k.kwiatkowska-zdunczyk@student.uw.edu.pl)

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców – pobierz plik w formacie pdf