Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 125

Przewodnicząca Rady Rodziców:

  • Anna Olejniczak (aolejniczak@uw.edu.pl)

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców:

  • Małgorzata Zakrzewska (gosiazakrzewska1@gmail.com)

Skarbnik:

  • Aleksandra Pawłowska-Szczechura (aleksandra_pawlowska@onet.eu)

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców – pobierz plik w formacie pdf