Opłaty

Zasady płatności obowiązujące w Przedszkolu Nr 125 „Pod Złotym Promykiem”

 1. Opłata za wyżywienie wnoszona jest  z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce (wyjątkiem jest miesiąc wrzesień i styczeń) – ilość dni x stawka żywieniowa 14 zł (tylko w przypadku deklaracji rodzica o 5 – godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu w każdym dniu danego miesiąca można wpłacać za 2 posiłki – 11 zł. W pozostałych przypadkach płacimy za wszystkie posiłki. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za każdy dzień nieobecności podlega zwrotowi, pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, najpóźniej do godziny 9.00 każdego dnia nieobecności.
  Informujemy o każdym dniu nieobecności, jeśli znany jest czas jej trwania można to zrobić jednorazowo, jeśli nie – zgłaszamy każdy kolejny dzień.
  Zgłoszenia dokonujemy poprzez:
  • iPrzedszkole – zalecane
  • wiadomość e-mail na adres przedszkole125@gmail.com
  • telefonicznie – 22 811-23-23 (tylko w przypadku braku dostępu do Internetu).
 2. Płatności dokonujemy przelewem na wskazane konta bankowe:
  • Opłata za żywienie przedszkolne
   Bank Citi Handlowy – 34 1030 1508 0000 0005 5052 9068

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

MIESIĄC BIEŻĄCY

OKRES ZA JAKI PŁACIMY

TERMIN DO KIEDY PŁACIMY

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

DO 10.09

 

PAŹDZIERNIK

DO 30.09

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

DO 31.10

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DO 30.11

GRUDZIEŃ

—————

————–

STYCZEŃ

STYCZEŃ

DO 05.01

 

LUTY

DO 31.01

LUTY

MARZEC

DO 28.02

MARZEC

KWIECIEŃ

DO 31.03

KWIECIEŃ

MAJ

DO 30.04

MAJ

CZERWIEC

DO 30.05

CZERWIEC                                          ————–                                         ——————

 

Opłata na Radę Rodziców

mBank – 44 1140 2004 0000 3702 5610 1829
Prosimy o wpłatę minimum 40 zł za dziecko
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, nr grupy oraz dopisek za Radę Rodziców Przedszkole Nr 125, ul. Suwalska 15, 03-252 Warszawa

 

System iPrzedszkole

System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu.

Każdorazową nieobecność dziecka prosimy zgłaszać poprzez moduł rodzica na stronie www.iprzedszkole.progman.pl (login i hasło dostępu do indywidualnego konta Rodzice otrzymują we wrześniu).

Wszystkie problemy z funkcjonowaniem systemu prosimy zgłaszać w sekretariacie.