Opłaty

Zasady płatności obowiązujące w Przedszkolu Nr 125 „Pod Złotym Promykiem”

 1. Płatności za przedszkole dokonujemy do dnia 10 – każdego miesiąca z tym, że:
  1. Opłata za wyżywienie wnoszona jest z góry za dany miesiąc – ilość dni x stawka żywieniowa 12 zł (tylko w przypadku deklaracji rodzica o 5 – godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu w każdym dniu danego miesiąca można wpłacać za 2 posiłki – 10 zł. W pozostałych przypadkach płacimy za wszystkie posiłki. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za każdy dzień nieobecności podlega zwrotowi, pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, najpóźniej do godziny 9.00 każdego dnia nieobecności.
   Informujemy o każdym dniu nieobecności, jeśli znany jest czas jej trwania można to zrobić jednorazowo, jeśli nie – zgłaszamy każdy kolejny dzień.
   Zgłoszenia dokonujemy poprzez:

   • iPrzedszkole – zalecane
   • wiadomość e-mail na adres przedszkole125@gmail.com
   • telefonicznie – 22 811-23-23 (tylko w przypadku braku dostępu do Internetu).
 2. Płatności dokonujemy bezpośrednio w przedszkolu lub na wskazane konta bankowe:
  • Stawka żywieniowa dzienna
   Bank Citi Handlowy – 34 1030 1508 0000 0005 5052 9068
  • Opłata na Radę Rodziców
   mBank – 44 1140 2004 0000 3702 5610 1829
   Prosimy o wpłatę minimum 40 zł za dziecko
   W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, nr grupy oraz dopisek za Radę Rodziców Przedszkole Nr 125, ul. Suwalska 15, 03-252 Warszawa

System iPrzedszkole

System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do szatni, zobowiązani są niezwłocznie do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem wejście.

Po wyjściu z szatni z odebranym dzieckiem rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika
z napisem wyjście.

W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17:00.

W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt nie zarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, aby nauczyciel odnotował wyjście dziecka z przedszkola oraz w sekretariacie
w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

Każdorazową nieobecność dziecka prosimy zgłaszać poprzez moduł rodzica na stronie www.iprzedszkole.progman.pl (login i hasło dostępu do indywidualnego konta Rodzice otrzymują we wrześniu).

Wszystkie problemy z funkcjonowaniem systemu bądź aktywacją kart zbliżeniowych prosiły zgłaszać w sekretariacie

Koszt kart zbliżeniowych w roku szkolnym 2019/2020 – 5zł