Nasze przedszkole

Przedszkole pod Złotym Promykiem nr 125 w Warszawie
Przedszkole pod Złotym Promykiem nr 125 w Warszawie

Przedszkole nr 125 “Pod Złotym Promykiem”
Publiczne Przedszkole Nr 125 “Pod Złotym Promykiem” zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Suwalskiej 15.

Mieści się ono w wolnostojącym, pięknie wyremontowanym, jednopiętrowym budynku, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat. W obecnej chwili posiadamy 6 oddziałów: Sówki,  Jeżyki, Ważki, Słoneczka,  Misie,  Muchomorki.

Budynek przedszkolny otoczony jest ogrodem, na którym znajdują się urządzenia dla dzieci młodszych i starszych. Jasne, wesołe pomieszczenia wyposażone są w kolorowe kąciki tematyczne i zabawki pobudzające do prawidłowego rozwoju dzieci oraz wzmagające twórcze myślenie. W każdej sali znajdują się bogato zorganizowane kąciki przyrody, służące do prowadzenia systematycznych obserwacji i hodowli roślin.

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN, wspomagając swoim oddziaływaniem wszechstronny rozwój każdego dziecka ,zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, a także zapewnia wczesną edukację w atmosferze pełnej akceptacji i życzliwości.

Realizujemy między innymi:

  1. Ogólnopolski program “Optymistyczne Przedszkole”,
  2. Międzynarodowy program ekologiczny “Zielona Flaga”
  3. Międzynarodowy projekt “FairkIT” w ramach programu Erazmus+

Posiadamy certyfikaty na używanie tytułu Optymistyczne Przedszkole, Szkoła w ruchu, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Supeł – Sieć uczących się przedszkoli, Zielona Flaga, Varsavianistyczne Przedszkole.

Nasze dzieci uczestniczą w:

  • wideokonferencjach z dziećmi z państw europejskich, podczas których uczą się na wzajem gier, zabaw i piosenek popularnych w krajów, z których pochodzą,
  • projektach – Dzień Bez Zabawki, Polskie Radio Dzieciom

Nasze atuty

  • Swoje osiągnięcia prezentujemy w środowisku poprzez czynny udział w różnych konkursach, przeglądach tanecznych, recytatorskich, teatralnych i sportowych.
  • Powierzonymi naszej opiece dziećmi zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca w swojej pracy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, a także wdrażająca swoje programy autorskie.
  • Naszym partnerem i sprzymierzeńcem są przede wszystkim rodzice naszych wychowanków, których włączamy w codzienne życie naszego przedszkola, chociażby poprzez udział w Piknikach Rodzinnych, Teatrze Rodziców czy warsztatach, a także poprzez wspólne działanie w powołanym w XII.2014 r. Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola nr 125 “pod Złotym Promykiem”.