Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno–pedagogiczna dla dzieci zorganizowana jest w bardzo przemyślany, poparty zdobytym kilkuletnim doświadczeniem sposób.

Dzieci objęte pomocą psychologiczno–pedagogiczną zgłaszane są zazwyczaj przez nauczycielki prowadzące grupę, które są najlepiej zorientowane, którym dzieciom z ich grupy potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Z każdej grupy zakwalifikowanych jest od 1 do 4 dzieci w zależności od aktualnych potrzeb. W rzadkich przypadkach rodzice sami zgłaszają swoje pociechy. Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają dzieci, które posiadają opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowany personel: Annę Chanke i Martynę Sowa.

Zajęcia z p.p.p. odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają około 30 min. W zależności od sytuacji są to zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach 2 – 4 osobowych.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym.

Grafik zajęć p.p.p

Anna Chanke: piątek, godz. 10.30 – 13.00
Martyna Sowa: poniedziałek, godz. 11.00 – 12.30

Zapraszamy rodziców dzieci objętych p.p.p. do współpracy i konsultacji, po wcześniejszym umówieniu się.