Logopeda w przedszkolu nr 125

LOGOPEDA

mgr Ewa Zielińska

Poniedziałek   08.00 – 16.30 Zajęcia z dziećmi

Środa                 08.00 – 15.00 Zajęcia z dziećmi

Czwartek         14.00 – 16.00 Zajęcia z dziećmi
16.00 –  17.00 Dyżur dla rodziców

Zajęcia trwają przez cały rok przedszkolny z wyłączeniem września. We wrześniu odbywają się badanie przesiewowe we wszystkich grupach.

Kilka podstawowych informacji o rozwoju mowy dziecka przedszkolnego

Powstawanie głosek w procesie rozwoju mowy

wiek dzieckaopanowanie głosek
1-2 rok życiaa, o, u, i, y, e, p, pi, b, bi ,m, mi, t, d, n
2-3 rok życiaę, ą, f, w, fi, wi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ki, gi, ch, chi, j, ł, s, z, c, dz
4-5 rok życiasz, ż, cz, dż (powstawanie)
5-6 rok życiar, utrwalanie: sz, ż, cz, dż
7 rok życia mowa prawidłowa

UWAGA!
Głoska “r” często powstaje pod koniec 5 i w 6 roku życia. Jest to najtrudniejsza głoska.

Rozwój mowy dziecka może przebiegać szybciej, lecz 7 rok życia jest granicą opanowania mowy.