Logopeda w przedszkolu nr 125

Plan zajęć logopedycznych

 mgr Ewa Zielińska mgr Marta Dąbrowska 
PN12:30 - 16:30
16:30 - 17:00 dyżur dla rodziców
gr I, gr II, gr VI
WT12:30 - 16:30
16:30 - 17:00 dyżur dla rodziców
gr I, gr II, gr V
ŚR9:30 - 12:30gr IV
CZW9:30 - 12:30gr IV
PT12:30 - 16:00gr I, gr II, gr III

Zajęcia trwają przez cały rok przedszkolny z wyłączeniem września. We wrześniu odbywają się badanie przesiewowe we wszystkich grupach.

Kilka podstawowych informacji o rozwoju mowy dziecka przedszkolnego

Powstawanie głosek w procesie rozwoju mowy

wiek dzieckaopanowanie głosek
1-2 rok życiaa, o, u, i, y, e, p, pi, b, bi ,m, mi, t, d, n
2-3 rok życiaę, ą, f, w, fi, wi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ki, gi, ch, chi, j, ł, s, z, c, dz
4-5 rok życiasz, ż, cz, dż (powstawanie)
5-6 rok życiar, utrwalanie: sz, ż, cz, dż
7 rok życia mowa prawidłowa

UWAGA!
Głoska “r” często powstaje pod koniec 5 i w 6 roku życia. Jest to najtrudniejsza głoska.

Rozwój mowy dziecka może przebiegać szybciej, lecz 7 rok życia jest granicą opanowania mowy.