Zielona Flaga

„Zielona Flaga” jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest przedszkolom i szkołom na całym świecie za wyróżniające się w środowisku lokalnym działania ekologiczne. W programie Eco-Schools, uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach, przedszkolach i ich otoczeniu.

Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna uprawniona jest do nadawania tytułu Zielonej Flagi.

Certyfikat otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla dzieci.

We wrześniu 2015 roku nasze przedszkole zostało uhonorowane tą cenną nagrodą, z której bardzo cieszymy się.

Od wielu lat staramy się podnosić świadomość dzieci, ich rodziców w zakresie ochrony przyrody, oszczędzania energii, czy prawidłowego gospodarowania odpadami i mamy zamiar tę Eko misję kontynuować w przyszłości.