Varsavianistyczne Przedszkole

Podobnie jak w ubiegłym roku, w naszym przedszkolu realizowany jest program Varsawianistyczna szkoła, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o Warszawie, oraz promowanie aktywności twórczej przedszkolaków w poznawaniu Warszawy.

W ramach realizacji programu dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach o tematyce warszawskiej. Wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata, zbierały pieniądze w Górze grosza, wystąpiły w Ośrodku pomocy społecznej z przedstawieniem „Jasełka”. W przedszkolu gościliśmy kombatantów, dla których dzieci przygotowały Apel patriotyczny. Odbyła się także zbiórka karmy i niezbędnych artykułów dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt w Józefowie.

Przeprowadziłyśmy fotograficzny konkurs wewnątrz przedszkolny pt. „Najciekawsze miejsca w Warszawie”. Ze zdjęć pozyskanych w konkursie została stworzona gazetka ścienna dla Rodziców.

Zorganizowane zostały wycieczki do Osady Stare Bródno, podczas której dzieci poznały historię powstania Targówka, do Muzeum Archeologicznego oraz do Śródmieścia (dzieci oglądały pomniki i zabytkowe budynki).

Dzieci z najstarszych grup uczestniczyły w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, I Dzielnicowym przeglądzie Piosenki o Warszawie.

Koordynatorki uczestniczyły w wykładzie historyka na temat historii powstania Baneru warszawskiego oraz w koncercie organizowanym na Zamku Królewskim z okazji 45. rocznicy powołania Komitetu Odnowy Zamku Królewskiego.