Polskie Radio Dzieciom

1 kwietnia br. Polskie Radio uruchomiło nowy program skierowany do Dzieci i Rodziców – Polskie Radio Dzieciom. W ramówce znajdują się audycje z udziałem kultowych postaci – m.in. żaby Moniki i Kulfona, a także zupełnie nowych bajkowych bohaterów. Nie brakuje również programów rozwijających kreatywność i zdolności artystyczne, audycji muzycznych, edukacyjnych oraz oferty dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom nadawane jest w technologii cyfrowej, w systemie DAB+.

Polskie Radio Dzieciom to pierwszy ogólnopolski program zapewniający tak bogatą i wszechstronną ofertę audycji kierowanych do Dzieci i Rodziców, nadawany bez reklam. Codziennie słynny Magister Sprężynka zachęca Najmłodszych do rozwiązywania edukacyjnych zagadek z dziedziny przyrody, chemii i fizyki, a sympatyczni i zadziorni Monika i Kulfon opowiadają zabawne historyjki oraz bajki okraszone ich niepowtarzalnym humorem. Interaktywny „Warsztat Małego Artysty” inspiruje do samodzielnego tworzenia rysunków, wycinanek i figurek, a także wspólnej zabawy z Rodzicami. Natomiast w „Bezpiecznym Maluchu” policjanci wraz z Kulfonem będą uczyć młodych Słuchaczy zasad przestrzegania bezpieczeństwa, a także właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Stałe miejsce w ramówce znajdują też najwspanialsze słuchowiska Polskiego Radia, nauka obcych języków, gry i zabawy. Dopełnieniem jest najpiękniejsza muzyka dla Dzieci, zarówno z polskiego jak i zagranicznego repertuaru. Polskie Radio Dzieciom dba również o potrzeby Rodziców, oferując im audycje poradnikowe z udziałem uznanych ekspertów, a wieczorami doskonałą muzykę jazzową.

Polskiego Radia Dzieciom może słuchać cała Rodzina – chcemy inspirować Rodziców i
zachęcać do wspólnej aktywności. Nasza antena będzie żywa, dlatego stawiamy na
interakcję i kontakt ze Słuchaczami – mówi Dominika Sygiet-Seńczyszyn, sekretarz redakcji
Polskiego Radia Dzieciom.

Więcej informacji na stronie dzieci.polskieradio.pl

Ambasadorzy Polskiego Radia Dzieciom

Chcąc pozyskać wiedzę oraz zdanie o projektowanym przez Polskie Radio Dzieciom układzie ramówki oraz planowanej zawartości, o ocenę koncepcji programowej Polskiego Radia Dzieciom oraz audycji pilotażowych, CRRC zwróciło się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wskazało eksperta z zakresu wychowania i edukacji Dzieci w osobie Pani Mireli Nawrot – trenerki, edukatorki, wykładowczyni, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka“ w Gliwicach oraz Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner“, inicjatorki Sieci Uczących się Przedszkoli „Supeł“, sieci niepublicznych placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli „Alfa“ oraz członkini Międzynarodowej Sicei „Men in Childcare“ powołanej w 2011r. w Szkocji, która stała się współautorką projektu „Ambasadorzy Polskiego Radia Dzieciom”.

W efekcie nawiązanych kontaktów przedstawiciele Centrum Rozwoju Radiofonii Cyfrowej Polskiego Radia zostali zaproszeni na organizowaną w dniach 19 – 21 marca 2015 roku konferencję nauczycieli i dyrektorów przedszkoli publicznych, w której uczestniczyli przedstawiciele ponad 100 placówek. Polskie Radio Dzieciom wykorzystało swój udział w tym wydarzeniu jako okazję do zakomunikowania środowisku nauczycieli projektu radia dla Dzieci w wieku przedszkolnym, proponując im jednocześnie współpracę na tej płaszczyźnie.

Pomysł zaangażowania w promowanie inicjatywy Polskiego Radia Dzieciom placówek zakłada stworzenie instytucji „Ambasadorów programu”, wprowadzających program radiowy jako narzędzie realizacji podstawy programowej wychowania Dzieci. Nauczyciele podczas prowadzonych z Dziećmi zajęć pokazywaliby Najmłodszym na czym polega obcowanie z radiem, zaszczepiając im ciekawość tej formy odbioru treści. Mając na względzie wpisanie się oferty programowej radia dla Dzieci w założenia podstawy programowej wyznaczanej przez MEN, współpraca z placówkami oświatowymi zakłada stworzenie pasm edukacyjnych, których tematyka oraz formuła, stanowiłaby ciekawe narzędzie edukacyjne i przyczynek do dalszej pracy z Dziećmi. Założeniem jest stworzenie siatki pasm i konkretnych audycji w tematyce wcześniej uzgodnionej i odpowiadającej zapotrzebowaniu na określone treści, tak aby nauczyciele mogli przygotować rozwinięcie tematu audycji w oparciu o własne materiały.

Zaprojektowana idea „Ambasadorów programu” ma na celu pełną aktywizację środowiska nauczycieli, aby dotrzeć z programem bezpośrednio do Dzieci, które będę oswajane z medium radiowym podczas ich pobytu w przedszkolu. Ponadto, placówka będzie mogła zachęcać Rodziców do włączania Polskiego Radia Dzieciom w domu, w tym zarówno do użytku Maluchów, jak i jako źródło wiedzy dla samych Rodziców i Opiekunów zapraszając do słuchania pasm wieczornych. Mając świadomość wagi wielu problemów z którymi borykają się Rodzice Maluchów, zarówno żywieniowych, zdrowotnych jak i wychowawczych, chcemy poprzez projektowane dla Rodziców i Opiekunów pasma wieczorne, zainteresować ich swoją ofertą. Aby ułatwić śledzenie treści dotyczące konkretnej tematyki, projektowana ramówka zakłada stałe pozycje programowe przypisane do pasm w konkretnych dniach tygodnia (np. w poniedziałek – zdrowie, we wtorek – psychologia, środa – żywienie itd.). Informacja o konkretnych audycjach wraz z uczestniczącymi w nich specjalistami z danej dziedziny będzie komunikowana także na tablicach informacyjnych znajdujących się w placówkach Ambasadorów.