Chronimy Dzieci

Dajemy Dzieciom SiłęW tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do Programu „Chronimy Dzieci”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc w sytuacjach krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę – edukację, działania systemowe i kampanie społeczne.

“Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szczegółowe informacje o Programie znajdziecie Państwo na stronie fdds.pl

Plik do pobrania:

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Uczysz dziecko, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, przy przechodzeniu przez jednię. Pamiętaj również o udzielaniu wyraźnych wskazówek, jak należy zachowywać się w Internecie.  Brak należytej ostrożności w sieci może być dla dziecka równie niebezpieczny, jak brak ostrożności w prawdziwym życiu. Zachęcamy do opracowania wspólnie z dzieckiem zestawu zasad dotyczących korzystania z komputera i Internetu. Spróbujcie znaleźć strony, które zainteresują Wasze dzieci, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny może być Katalog Bezpiecznych Stron dostępny na stronie www.sieciaki.pl/best). Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Pomocny może być projekt edukacyjny www.necio.pl, skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu, prowadzony przez FDN we współpracy z Fundacją Orange.

Zapraszamy na stronę internetową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: