Nasz rozwój

Migawki z życia przedszkola

Integracja, maj 2015

Pikinik zorganizowany we wrześniu 2014 r.

Jubileusz 45-lecia Przedszkola, grudzień 2014 r.