Proponowane zadania 10.04.2020

Temat: „Pisanki, kraszanki, malowane jajka”

  • Co to jest pisanka a co kraszanka? – burza mózgu
  • https://www.youtube.com/watch?v=EAV9uRZyDNc&t=43s
  • “Bajka o pisankach” – doskonalenie umiejętności uważnego sluchania tekstu.
  • „Nasze pisanki” – zabawa plastyczna, rowijanie motoryki małej
  • Praca z KP3.43a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego;
  • Praca z KP3.43b – wykreślanie niepasujących napisów, ozdabianie pisanki;