Proponowane zadania 26.05.20r.

Dzień Mamy 26.05.20r.

  1. „Portret mamy” – wykonanie portretu mamy, ozdobienie go: wyciętymi elementami, włóczką, guzikami.

Podczas wykonywanie portretu słuchanie piosenek na dzień mamy.

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

  1. „Korale dla mamy” – dzieci układają na tasiemce figury geometryczne, tak by powstały korale dla mamy. Np. dwa kwadraty, dwa koła jeden trójką, dwa kwadraty, dwa koła, jeden trójkąt. Wypróbujcie różne możliwości. Następnie prosimy aby dziecko sprawiło aby co drugi koralik był kołem, co trzeci kwadratem
  1. Zabawy grafomotoryczne i matematyczne, czytanie.

Słoneczka: „Figury” – zabawa matematyczna, odgadywanie zagadek.

Ta piramida mała, trzy boki i trzy rogi miała (trójkąt)

Cztery rogi, cztery kąty, boki cztery też. Długie dwa, krótkie dwa, ta figura to właśnie ja. (prostokąt)

Ma kąty- choć to nie jest pokój. Ma rogi- choć to nie jest krowa. Złóż patyczki równe cztery i figura już gotowa. (kwadrat)

Ma je rower, ma samochód we wrotkach jest też. Jaka to figura? Może już to wiesz? (koło)

  1. Poruszajmy się i pośpiewajmy:

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k

  1. „Święto mamy” – zabawy naśladowcze, wykonywanie przez cały dzień czynności, które robi mama a, które dzieci potrafią zrobić (wyjęcie naczyń ze zmywarki, zaścielenie swojego łóżka, nakarmienie pupila itp.)