Wszystkie Kronika: Słoneczka

Proponowane zadania 26.05.20r.

Dzień Mamy 26.05.20r.

 1. „Portret mamy” – wykonanie portretu mamy, ozdobienie go: wyciętymi elementami, włóczką, guzikami.

Podczas wykonywanie portretu słuchanie piosenek na dzień mamy.

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

 1. „Korale dla mamy” – dzieci układają na tasiemce figury geometryczne, tak by powstały korale dla mamy. Np. dwa kwadraty, dwa koła jeden trójką, dwa kwadraty, dwa koła, jeden trójkąt. Wypróbujcie różne możliwości. Następnie prosimy aby dziecko sprawiło aby co drugi koralik był kołem, co trzeci kwadratem
 1. Zabawy grafomotoryczne i matematyczne, czytanie.

Słoneczka: „Figury” – zabawa matematyczna, odgadywanie zagadek.

Ta piramida mała, trzy boki i trzy rogi miała (trójkąt)

Cztery rogi, cztery kąty, boki cztery też. Długie dwa, krótkie dwa, ta figura to właśnie ja. (prostokąt)

Ma kąty- choć to nie jest pokój. Ma rogi- choć to nie jest krowa. Złóż patyczki równe cztery i figura już gotowa. (kwadrat)

Ma je rower, ma samochód we wrotkach jest też. Jaka to figura? Może już to wiesz? (koło)

 1. Poruszajmy się i pośpiewajmy:

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k

 1. „Święto mamy” – zabawy naśladowcze, wykonywanie przez cały dzień czynności, które robi mama a, które dzieci potrafią zrobić (wyjęcie naczyń ze zmywarki, zaścielenie swojego łóżka, nakarmienie pupila itp.)

Proponowane zadania 14.04.20 r.

Pracowity dzień rolnika, maszyny w gospodarstwie

 1. „Wspólna praca” – wysłuchanie wiersza. Rozmowa na temat treści wiersza.
 2. Wiszniewski

Kwakną kaczor

Raz i drugi

Na podwórku

– Widzę pługi

Kwa kwa,

wróbel siedzi

na stole

– Już gospodarz

idzie w pole,

ćwir ćwir

Zając przysiadł

Na ugorze

– Już gospodarz

pole orze

Hop hop

na płoteczku

Kogut pieje

– Już gospodarz

w polu sieję ko ko

Na topoli

kraczą wrony

– Już koniki

ciągną brony

Kra kra

Teraz krzyczą

wszyscy razem

– Oraliśmy z gospodarzem….

Hej, hej..

 1. „Maszyny rolnicze” – poznanie wyglądu i funkcji maszyn rolniczych, dobieranie podpisów do obrazków. (traktor, motyka, kombajn, grabie, siewnik)

https://www.youtube.com/watch?v=nTGhh9enU3s

https://www.youtube.com/watch?v=s_MMDgKRs_s&list=PLkUbumu1f00p5VC82Fq2uZHlvLlhPvch-

https://i.pinimg.com/474x/e7/23/60/e72360ba2e6a06e6103429f66693c53a–picasa-web-preschool.jpg

 1. „Słuchaj i rób” – dyktando matematyczne w przestrzeni. Utrwalanie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8.

Dzieci wykonują polecenia: dwa kroki do przodu, obróć się w prawo, trzy kroki do przodu, podskocz 8 razy, cztery kroki w lewo, dwa podskoki dotknij prawym łokciem ściany, klęknij na lewe kolano itp.

 1. „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia: „mruczenie”, „wesołe usta”, „traktory”, „kotki piją mleczko”.

https://przedszkole3.koscian.pl/Gimnastyka_buzi_i_jezyka.html

Proponowane zadania 7.04.20r.

Dzień 17

Pisanki, kraszanki

 1. „Pisanki” – uważne słuchanie piosenki, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

 1. „Pisanka” – wyklejanie pisanek zgodnie z treścią piosenki. Wycinanie elementów występujących na pisankach i wklejanie je na pisanki.
 2. Pisanki, kraszanki – karty pracy, wyszukiwanie, przeliczanie, uzupełnianie.

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/04/wielkanoc-karty-pracy-pisanki.html

Do zabawy i pośpiewania proponujemy