Wszystkie Aktualności przedszkolne

ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Rodzice,

w związku z czasowym zawieszeniem zajęć w przedszkolu każda grupa ma indywidualną grupę/konwersację (Facebook, Messenger), gdzie nauczyciele przesyłają dla dzieci materiały do pracy w domu (zgodne z podstawą programową).

Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma dostępu do w/w grupy proszę o indywidualny kontakt z nauczycielami w grupie – gdyby były problemy z kontaktowaniem się z nauczycielem prosimy o informację do przedszkola na adres e-mail przedszkole125@gmail.com.

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Szanowni Państwo,
zasady oraz harmonogram rekrutacji na dyżury wakacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce DYŻUR WAKACYJNY 2020.

Od 25.03.2020 r. o godz. 9.00 do 07.04.2020 r. godz. 24.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie na dyżur.

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły!

27.04.2020 r. o godz. 12.00 zostaną udostępnione w elektronicznym systemie zapisów bądź wysłane na adres mailowy rodziców kandydata informacja o zakwalifikowaniu dziecka. Informacja będzie dostępna również w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 28.04.2020 r. do 11.05.2020 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ZA CAŁY OKRES DYŻURU (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x 12 zł).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na dyżur wakacyjny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

14.05.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

14.05.2020 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie na stronie elektronicznego systemu zapisów wykazu wolnych miejsc na dyżury wakacyjne.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

OSTATNI DZIEŃ NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W RAMACH PROWADZONEJ REKRUTACJI

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

———————————————————————————————————-

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę „Pobierz wniosek”. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

WAŻNE, ABY WNIOSKI ZOSTAŁY PODPISANE PRZEZ RODZICÓW.