Wszystkie Aktualności przedszkolne

ZBIÓRKA – WSPARCIE MIGRANTÓW

Człowiek jest najważniejszy

Prezydent Rafał Trzaskowski razem z przedstawicielami kościołów i religii podpisał apel o wsparcie dla potrzebujących na granicy polsko-białoruskiej. Miasto Stołeczne Warszawa organizuje zbiórkę dla gmin powiatu hajnowskiego, której celem jest wsparcie migrantów.

Zbiórka w całej Warszawie odbędzie się w najbliższy weekend, 27 i 28 listopada, w godz. 9.00-15.00. Na Targówku dary można przekazać:

– do pojemnika przed wejściem do urzędu , ul. Kondratowicza 20

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek, ul. Siarczana 6

👇

Co jest potrzebne? Sprawdźcie na https://um.warszawa.pl/-/zbiorka.

Wszechnica Edukacyjna Targówek – zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.

„Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży”–                            

29 listopada b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi Małgorzata Łuba  –  psycholog, trener, certyfikowany suicydolog.

W ramach własnej działalności „To Be” oraz we współpracy m.in. z:

·        Centrum CBT,

·        Fundacją ETOH oraz

·        placówkami doskonalenia nauczycieli i

·        ośrodkami metodycznymi z całej Polski

prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych oraz rodziców i opiekunów, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lękowymi).

Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwór.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom.

Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji.

Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych”.  Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”.

Pierwsza pomoc emocjonalna jest odpowiednikiem pierwszej pomocy medycznej w sytuacji problemów emocjonalnych lub psychicznych. To prosta rozmowa i działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na niepokojące, niepożądane, narastające zmiany w zachowaniu dzieci i nastolatków. Spotkanie będzie okazją do poznania kolejnych kroków, które ją tworzą, aby – w sytuacji potrzeby – móc wspierać i pomagać”.

Małgorzata Łuba

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:  https://forms.office.com/r/bQ8tEvKFN5

https://forms.office.com/r/bQ8tEvKFN5