Wszystkie Aktualności przedszkolne

Wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości.

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk – nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

  • Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
  • Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
  • W jaki sposób relacje uczeń – nauczyciel – rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
  • Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.

Nina Gralczyk

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 16 kwietnia b.r.

INFORMACJA DO RODZICÓW

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacja epidemiczną władze centralne przedłużają obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 

W związku z powyższym informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia COVID – 19 do 18 kwietnia nieczynne pozostają m. in. żłobki i przedszkola.

Wyjątek stanowi opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Prosimy, by rodzice, którzy pracują w służbach medycznych lub mundurowych lub innych wskazanych w rozporządzeniu oraz potrzebują zapewnić dzieciom opiekę, o zgłoszenie się poprzez wypełnienie wniosku znajdującego się w poście na stronie naszego przedszkola oraz przesłanie go nam mailem.

Link do postu z wnioskiem: http://zlotypromyk.pl/aktualnosci-przedszkolne/file-c-users-przedszkole-dyrektor-desktop-wniosek%20rodzica%20o%20opiek%c4%99%20w%20przedszkolu%20-d%2029marca%202021%20do%209%20kwietnia%202021%201-pdf/ 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na stronie Biura Edukacji.


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19