Wszystkie wpisy, których autorem jest Przedszkole Złoty Promyk

“Babciu, to nie Twój wnuczek … Bądź ostrożna”

Szanowni Państwo,

Babciu, to nie Twój wnuczek … Bądź ostrożna” to kampania informacyjno – edukacyjna przygotowana przez m.st. Warszawę, skierowana do seniorów. Dotyczy problemu oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”, „na policjanta” lub innych o podobnej metodzie działania. Skala problemu pomimo realizowanych kolejnych edycji kampanii oraz coraz większej świadomości społecznej, oszustwa dokonywane metodą „na wnuczka”, „na policjanta” wciąż są realnym zagrożeniem dla znacznej części osób starszych. W 2020 roku Komenda Stołeczna Policji zanotowała w Warszawie 1927 zdarzeń, z czego blisko 96 razy oszustom udało się dokonać wyłudzenia, na kwotę ponad 5 milionów złotych. Przestępcy oszukujący starszych ludzi metodą na tzw. „wnuczka” działają w stolicy od około 15 lat. Pomimo zatrzymania przez policję wielu z nich, nadal docierają sygnały o kolejnych pokrzywdzonych. Jak działają oszuści? Oszuści dzwoniąc na numer stacjonarny i nawiązując rozmowę ze starszą osobą, podszywają się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki. Dzięki temu będzie można zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby „na wnuczka”. W rzeczywistości są przestępcami, niemającymi nic wspólnego z policją. Jedynym ich celem jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta konto, wszelki kontakt z przestępcami się urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą oszusta. Ostrzegamy od lat służby, samorządy oraz inne instytucje starają się dotrzeć z przekazem do jak największej liczby miejsc, w których seniorzy przebywają. Plakaty i ulotki były widoczne na terenie całej stolicy, w tym na nośnikach elektronicznych w komunikacji miejskiej, w Internecie na stronach miasta oraz dzielnic m.st. Warszawy, a także w prasie lokalnej. Informacje o oszustwach są zgłaszane przez seniorów lub ich rodziny, na numer alarmowy 112 w stołecznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego działającego przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego..

https://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/%E2%80%9Ebabciu-to-nie-tw%C3%B3j-wnuczek-kolejna-edycja-kampanii-edukacyjnej?fbclid=IwAR0ej15uh-qAAGfUKFEMVtPhY663KmE99Ldk9R-t_JgISE6oy64xatojgqo

Webinar dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza na webinar dla rodziców pt. “Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?”, który dostępny będzie 25.02.2021r. o godz.18.00 pod adresem: https://youtu.be/R544mFsClqk

Czas trwania webinaru to ok. 40 minut.

Webinar dla rodziców o narzędziach Office 365 Education


" "

Zapraszamy w środę, 24 lutego o godz. 19.00 na drugi webinar dla rodziców „Jak korzystać z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams, nie tylko w trakcie zdalnego nauczania, czyli… Czy naprawdę znasz te aplikacje?”.

Razem z Zespołem Microsoft ds. Edukacji zapraszamy na spotkanie poświęcone dobrze znanym i jednocześnie „nieznanym” aplikacjom. Opowiemy, jak i z jakiego miejsca je pobrać i zainstalować. Nie może Cię z nami nie być!

Czy zastanawiali się Państwo, co by było, gdyby na jakąś chwilkę, dłuższą chwilkę, zabrakło Internetu? Nic. Przecież w Warszawie wszyscy uczniowie mający konta w Eduwarszawa.pl mogą sobie zainstalować klasyczne aplikacje pakietu Office w najnowszej wersji: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access na 15 urządzeniach prywatnych w domu. Ale czy wszyscy je dobrze znamy? Jeśli chcesz się upewnić, zapraszamy na kolejne szkolenie tematyczne.

Program spotkania:   

1.      Word – edytor tekstu, zwykły, ale niezwykły… Dający możliwość obejrzenia obiektów 3D, lokalizacji punktów na mapie, wreszcie „podpowiadacz” gramatyki, czy „szukacz” różnych informacji.

2.      Excel – arkusz,  który rysuje nam wykres, ale nie tradycyjny, tylko pokazując np. kulę ziemską, wyświetlając obecne trendy w finansach, czy wykonujący skomplikowane obliczenia.

3.      PowerPoint to już nie zwykłe prezentacje, tylko prezentacje, które zapierają dech w piersiach poprzez designerskie przykłady, to nie tylko slajdy, ale i możliwość tworzenia filmów, odręcznego pisania ekranie i wiele innych możliwości.

Termin: środa 24.02, godziny: 19.00-20.30

Prowadzący: Artur Rudnicki – Konsultant Microsoft ds. Edukacji, wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Eduwrszawa.pl
Wybuch pandemii, a w konsekwencji zamykanie szkół na całym świecie, wywołał konieczność wypracowania nowego – zdalnego – sposobu nauczania, zapewnianiającego ciągłość edukacji dzieci i młodzieży. Dla wielu szkół prowadzenie nauki na odległość stało się dużym wyzwaniem.
W minionym roku szkolnym z 38 tygodni nauki, 15 tygodni była to nauka zdalna. A w obecnym – od września do dziś – uczniowie spędzili przed monitorami kolejnych 14 tygodni nauki. Problemy dotykają zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.
Warszawska Rada Młodzieżowa w grudniu ubiegłego roku, przeprowadziła wśród uczniów szkół średnich ankietę dotyczącą specyfiki zdalnej edukacji. Młodzież wskazywała różne niedogodności związane z nową formą nauki, jednak na pytanie o to, jak radzą sobie ze zdalnym nauczaniem ich nauczyciele, aż 72% uczniów odpowiedziało, że „dobrze” lub „bardzo dobrze”. To bardzo ważna informacja dla nas wszystkich.  
Od marca 2020 r. wdrażamy projekt Eduwarszawa.pl – http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/cyfryzacja-oswiaty/cyfrowa-szkola. Platforma to jednolite, bezpieczne i wygodne, cyfrowe środowisko nauki i pracy dla nauczycieli oraz uczniów. Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) od maja ubiegłego roku intensywnie szkoli nauczycieli, wielu z nich dokształca się też samodzielnie. Jak widać w niezależnych badaniach ten trud przekłada się na pozytywne opinie uczniów o warsztacie ich pracy.
Korzystamy też z możliwości wspierania warszawskich uczniów i ich rodzin. Od połowy lutego br. dzieci i nastolatki, które mają już konto w Eduwarszawa.pl, mogą korzystać wraz z rodzicami na prywatnych urządzeniach w domu, z klasycznych aplikacji najnowszej wersji pakietu Office.
Teraz, razem z Zespołem Microsoft ds. Edukacji zapraszamy Państwa na drugie już szkolenie dla rodziców, podczas którego doświadczony nauczyciel i szkoleniowiec pokaże umiejętności, które nie tyko pomagają uczniom w trakcie zdalnej nauki, ale zwyczajnie są przydatne dla wszystkich użytkowników wirtualnej przestrzeni. Podczas spotkania obecny będzie tłumacz polskiego języka migowego. Zapraszamy!

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNmOGRlODAtM2Y2NS00NjE4LWEyMDMtOWYyZmQyZWY5Mjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

NOWE PRZEDSZKOLE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w marcu br. planowane jest uruchomienie nowego przedszkola publicznego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Tym samym liczba przedszkoli publicznych w naszej dzielnicy wzrośnie do 23.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie, ul. Odrowąża 23 położone jest na Bródnie, niedaleko skrzyżowania ul. Odrowąża/ul. Matki Teresy z Kalkuty, na parterze nowo powstałego bloku mieszkalnego.

Przedszkole będzie nowoczesną i przyjazną placówką dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która docelowo zapewniać będzie opiekę i wychowanie dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola:

  • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 (bieżący) do dwóch oddziałów 3-latków

Termin: 8 – 19 lutego 2021 roku

Rekrutację prowadzi: Przedszkole nr 432 w Warszawie, ul. Kuniecka 8

Forma rekrutacji: wypełnienie i złożenie wniosku rekrutacyjnego w w/w terminie

Wniosek rekrutacyjny: do pobrania ze strony www.przedszkole432.pl (zakładka rekrutacja)

Sposób złożenia wniosku: wypełniony i podpisany wniosek złożyć osobiście do Przedszkola nr 432, ul. Kuniecka 8 lub zeskanowany wniosek wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: p432@edu.um.warszawa.pl z dopiskiem „Rekrutacja”.

  • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do pozostałych oddziałów przedszkolnych

Forma i termin rekrutacji: System elektroniczny według ustalanego corocznie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zapraszamy!

Kontakt/informacje:

telefon: 511 177 270

e-mail: p432@edu.um.warszawa.pl