Wszystkie wpisy, których autorem jest Przedszkole Złoty Promyk

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów rodziców i nauczycieli w okresie ferii

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie ferii działa infolinia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. 

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1800 pod numerem tel.: 692 060 202

Ponadto w okresie ferii psycholodzy i pedagodzy pełnią dyżury telefoniczne pod numerami telefonów: (22) 811 05 22, (22) 811 26 46, (22) 614 30 55. 

Контактный номер на русском языке 796 760 851

Poniedziałek: 9-12 oraz 16-20
Wtorek: 9-13 oraz 14-19
Środa 8-12 
Czwartek 8-13 oraz 14-19
Piątek 9-13 oraz 13-18

OGŁOSZENIE O NABORZE -P442

OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PEDAGOGICZNEJ I PERSONELU OBSŁUGOWEGO

W związku z planowanym otwarciem w pierwszym kwartale 2021 r. nowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie, przy ul. św. J. Odrowąża 23, uprzejmie informuję o rozpoczęciu naboru pracowników do niniejszej placówki:

• Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
• Pomoce nauczyciela,
• Woźne,
• Sekretarka,
• Kierownik gospodarczy,
• Kucharz,
• Pomoc kuchenna,
• Dozorca.

W związku z powyższym uprzejmie proszę osoby zainteresowane o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 20 grudnia 2020 r. na adres e-mail: lwajgelt@edu.um.warszawa.pl, z dopiskiem w temacie Rekrutacja – stanowisko …
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

WSZECHNICA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Biologia człowieka, a jego miejsce we współczesnym świecie”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 14 grudnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk – jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 grudnia b.r.