Plan dnia

Przedszkole nr 125 “Pod Złotym Promykiem” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00.

Plan dnia - grupy młodsze

GodzinyZajęcia
06:00 - 08:15Zabawy integrujące grupę, zabawy indywidualne dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Zabawa ruchowa.
08:15 - 08:30Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe
08:30 – 09:15I śniadanie
09:15 – 09:45Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
09:45 – 10:15Zajęcia dydaktyczne, zabawa ruchowa
10:15 – 10:30II śniadanie
10:30 – 11:45Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11:45 – 12:00Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe
12:00 – 12:30Obiad
12:30 – 14:00Odpoczynek po obiedzie, relaks
14:00 – 14:30Zajęcia dodatkowe, zabawa ruchowa
14:30 – 15:00Podwieczorek
15:00 - 17:00Zajęcia i zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy swobodne w sali i w ogrodzie.

Stałe czynności samoobsługowe wynikające z rozkładu dnia nie wpisujemy w dziennik

Oznaczenia cyfrowe:

 1. Zabawy swobodne.
 2. Zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dzieckiem.
 3. Zabawa ruchowa.
 4. Zabawy swobodne.
 5. Zajęcie dydaktyczne.
 6. Zabawa ruchowa.
 7. Baby Beetles – język angielski realizowany przez nauczycielki grup.
 8. Zabawy w ogrodzie, spacery, wyjścia poza teren przedszkola.
 9. Zabawa ruchowa.
 10. Zajęcia popołudniowe.
 11. Wpisy dla zajęć wynikających z podstawy programowej realizowanych w ramach podstawowych `godzin pracy nauczyciela.

Plan dnia - grupy starsze

GodzinyZajęcia
06:00 - 08:15Zabawy integrujące grupę, zabawy indywidualne dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci
Praca indywidualna z dzieckiem
Ćwiczenia poranne
08:15 - 08:30Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe
08:30 – 09:15I śniadanie
09:15 – 09:35Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
09:35 – 10:35Zajęcia dydaktyczne, zabawa ruchowa
10:35 – 10:45II śniadanie
10:45 – 11:45Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wyjścia
11:45 – 12:00Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe
12:00 – 12:30Obiad
12:30 – 14:30Zajęcia dodatkowe, zabawa ruchowa, diagnozy dzieci
14:30 – 15:00Podwieczorek
15:00 - 17:00Zajęcia i zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy dowolne w sali i ogrodzie.

Stałe czynności samoobsługowe wynikające z rozkładu dnia nie wpisujemy w dziennik

Oznaczenia cyfrowe:

 1. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.
 2. Zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dzieckiem.
 3. Ćwiczenia poranne
 4. Zajęcie dydaktyczne
 5. Zabawa ruchowa
 6. Zajęcie dydaktyczne
 7. Baby Betles – język angielski realizowany przez nauczycielki w grupie.
 8. Zabawy w ogrodzie, spacery, wyjścia.
 9. Zabawa ruchowa
 10. Zajęcia i zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy dowolne w sali i ogrodzie
 11. Wpisy dla zajęć wynikających z podstawy programowej realizowanych w ramach podstawowych godzin pracy nauczycieli.
 12. Wpisy dla zajęć wynikających z podstawy programowej realizowanych w ramach podstawowych godzin pracy nauczycieli.