Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać DO DNIA 19.02.2019 r. (WTOREK) w godzinach 6:00- 9:00 i 14:00–16:00 u Pani Eli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.