OGŁOSZENIE O NABORZE -P442

OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PEDAGOGICZNEJ I PERSONELU OBSŁUGOWEGO

W związku z planowanym otwarciem w pierwszym kwartale 2021 r. nowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie, przy ul. św. J. Odrowąża 23, uprzejmie informuję o rozpoczęciu naboru pracowników do niniejszej placówki:

• Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
• Pomoce nauczyciela,
• Woźne,
• Sekretarka,
• Kierownik gospodarczy,
• Kucharz,
• Pomoc kuchenna,
• Dozorca.

W związku z powyższym uprzejmie proszę osoby zainteresowane o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 20 grudnia 2020 r. na adres e-mail: lwajgelt@edu.um.warszawa.pl, z dopiskiem w temacie Rekrutacja – stanowisko …
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.