Funkcjonowanie przedszkola w lipcu i sierpniu 2020 r.

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu jest ustalona w terminie 12-31.08.2020r.

Poza ustaloną przerwą placówka w okresie zbliżających się wakacji będzie organizowała zajęcia dla dzieci z naszego przedszkola.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA NA OKRES WAKACYJNY i odesłanie na adres: przedszkole125@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2020r. (niedziela-do końca dnia).

 Nasze przedszkole będzie otwarte w terminie 1.07-11.08.2020r wg zasad obowiązujących od 18.05.2020r. (ograniczona liczba dzieci w grupie, brak możliwości łączenia grup, procedura przyprowadzania i odbioru dzieci, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych).   

Opłaty wnoszą Państwo tak jak w ciągu roku szkolnego – zgodnie z systemem iPrzedszkole do 10tego dnia danego miesiąca. 

Informujemy, iż w przypadku braku złagodzenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19 dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu na okres wakacyjny.

Formularz do pobrania: