DYŻUR WAKACYJNY 2020

Szanowni Państwo,
zasady oraz harmonogram rekrutacji na dyżury wakacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce DYŻUR WAKACYJNY 2020.

Od 25.03.2020 r. o godz. 9.00 do 07.04.2020 r. godz. 24.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie na dyżur.

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły!

27.04.2020 r. o godz. 12.00 zostaną udostępnione w elektronicznym systemie zapisów bądź wysłane na adres mailowy rodziców kandydata informacja o zakwalifikowaniu dziecka. Informacja będzie dostępna również w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 28.04.2020 r. do 11.05.2020 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ZA CAŁY OKRES DYŻURU (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x 12 zł).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na dyżur wakacyjny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

14.05.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

14.05.2020 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie na stronie elektronicznego systemu zapisów wykazu wolnych miejsc na dyżury wakacyjne.